Παρακεντήσεις -FNA

Παρακεντήσεις -fnaΟι Παρακεντήσεις -FNA είναι πολύ απλή, ανώδυνη και ταχύτατη μέθοδος διάγνωσης ψηλαφητών αλλοιώσεων, πχ μαστού, λεμφαδένων, σιελογόνων αδένων, μαλακών μορίων κλπ. Ό,τι είναι ψηλαφητό στο σώμα μας, του οποίου η φύση ή η αιτιολογία δεν είναι προφανής, πρέπει να παρακεντείται για κυτταρολογική διάγνωση. Όπως φαίνεται από το όνομά της, οι Παρακεντήσεις-FNA αποτελεί ένα είδος βιοψίας, λήψης δηλαδή διαγνωστικού υλικού από μία βλάβη, με κύριο σκοπό την απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα, αν πρόκειται για καλοήθη ή κακοήθη αλλοίωση.

Οι Παρακεντήσεις -FNA  αποτελεί κλινικοεργαστηριακή μέθοδο κυτταρολογικής ή και ιστολογικής διάγνωσης υλικού το οποίο αναρροφάται με λεπτή βελόνη, διαμέτρου

Τα πλεονεκτήματα του FNA είναι ότι αποτελεί εύκολη, γρήγορη, ασφαλή, ανώδυνη και επαναλήψιμη εξέταση, καλά ανεκτή από τους ασθενείς, με χαμηλό κόστος. Δίνει πολλές πληροφορίες, οι οποίες άλλοτε μπορούν να οδηγήσουν σε τελική διάγνωση (πχ φυματίωση, μεταστατικό νεόπλασμα) και άλλοτε να κατευθύνουν τους θεράποντες για τα επόμενα διαγνωστικά βήματα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο εγχειρητικής βιοψίας (πχ σε υποψία λεμφώματος). Δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό ούτε αναισθησία ή νοσηλεία.

Share This: