Μέθοδος hookΜέθοδος hook
Η διαδικασία της μεθόδου hook -ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΨΗΛΑΦΗΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ  εξασφαλίζει στο χειρουργό και βέβαια στην ιδια τη γυναίκα
ότι τα ευρήματα θα εξαιρεθούν σίγουρα, εύκολα, γρήγορα ,και  με τη λιγότερη δυνατή βλάβη στο μαστό της.
Πρακτικά με τη βοήθεια της απεικονιστικής μεθόδου που αναδεικνύει καλύτερα κ ευκολότερα
το προς εξαίρεση εύρημα
τοποθετειται επ’ι τα εντός του (ευρήματος)
συρμάτινος οδηγός που καταλήγει σε  δύο ανοικτά άγκιστρα (εξ ‘ου κ το όνομα ΗΟΟΚ)
Με απλά λόγια βλέπουμε το εύρημα με το μαστογράφο ή το υπερηχογράφημα
και οδηγούμε μέσα του το οδηγό σύρμα το οποίο μένει στη θέση αυτή μέχρι το χειρουργείο οπότε και βγαίνει μαζί με αυτό.
Απο πλευράς σωματικής ταλαιπωρίας η εξεταζόμενη με χρήση τοπικής αναισθητικής κρέμας
Δεν νοιώθει καν  ουτε το τσίμπημα μιας βελόνας που  τρυπάει το δέρμα κ οδηγεί το σύρμα στο σημείο του ενδιαφέροντος

Share This: