Ελαστογραφική μελέτηΕλαστογραφική μελέτη

ΗΕλαστογραφική μελέτη ( ShearWave ελαστογραφία) είναι μια νέα τεχνική απεικόνισης στους υπερήχους . Με την Ελαστογραφική μελέτη Shear Wave προστίθεται για πρώτη φορά η ποσοτική μέτρηση της σκληρότητας/ελαστικότητας των ιστών για τη διάκριση των παθολογικών ιστών από τους φυσιολογικούς. Ειδικότερα στην διάγνωση καρκίνου του μαστού, η Ελαστογραφική μελέτη-ShearWave ελαστογραφία είναι η μόνη ελαστογραφία η οποία έχει αποδείξει την αξία της με πολυκεντρική μελέτη. Μόνον ο υπερηχογράφος Aixplorer της SuperSonic Imagine διαθέτει την SWE σήμερα.

Η Ελαστογραφία είναι μία μέθοδος αξιόπιστης μέτρησης της ελαστικότητας και της σκληρότητας των ιστών. Στο Μυοσκελετικό Σύστημα η Ελαστογραφία έχει ιδιαίτερη σημασία στα τραύματα και στην ογκολογία.

Η ελαστογραφία γίνεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης με υπέρηχους, ενός ψηλαφητού ή μαστογραφικού ευρήματος που θέλει διερεύνηση. Αφού μελετηθεί το ύποπτο ογκίδιο με τις τεχνικές που δίνουν μορφολογικές πληροφορίες για τη βλάβη (όπως B-mode, 3D / 4D και Color Doppler), με την ίδια κεφαλή υπερήχων, εφαρμόζεται ανεπαίσθητη πίεση στο δέρμα πάνω απο την βλάβη, σαν να την ψηλαφάμε.
Η ελαστογραφία χρησιμοποιείται:
  1.     Λιπώδης διήθηση του ήπατος, μη αλκοολικής αιτιολογίας.
  2.  Λιπώδης διήθηση του ήπατος, αλκοολικής αιτιολογίας.
  3.     Ιογενείς ηπατίτιδες.
  4. Κίρρωση ήπατος.
  5. Εξετάσεις μαστού

Share This: